System Pressalit Care

Elastyczne rozwiązania na dziś z myślą o jutrze

 

The flexible system – shower chair

Elastyczność w systemie Pressalit Care oznacza:

 

  • większą niezależność użytkownika
  • dobre warunki pracy dla personelu medycznego i opiekunów
  • optymalnie zaprojektowaną łazienkę, która może być w każdej chwili dostosowana do aktualnych potrzeb użytkownika związanych np. z przebiegiem choroby.


Projekt elastycznej łazienki w systemie Pressalit Care jest zbudowany wokół aluminiowej poziomej / pionowej szyny ściennej pozwalającej dostosować wysokość i położenie urządzeń w każdej chwili w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika, a także usuwać i dodawać nowe takie jak: uchwyty, krzesła prysznicowe, bez użycia narzędzi.
Ta elastyczność tworzy łazienkę dostosowaną do potrzeb użytkownika, unikając tym samym niedogodności związanych z niewłaściwym ustawieniem niektórych produktów w stosunku do fizycznych możliwości użytkownika.

 

Wyposażenie łazienki w system Pressalit Care daje pewność, że w przypadku zmiany uwarunkować np spowodowanych postępującą chorobą, lub jeśli w przyszłości z łazienki będzie korzystał inny użytkownik, dostostowanie jej do nowych wymagań nie pociągnie za sobą dodatkowych kosztów związanych z przebudową, czy zakupem nowych elementów. Wszystkich modyfikacji można dokonać bez specjalistycznej wiedzy, narzędzi, a nawet bez użycia siły.

 

Zastosowanie systemu Pressalit Care w instytucjach, hotelach czy szpitalach daje dodatkową korzyść związaną z łatwością instalacji i deinstalacji urządzeń. W placówce posiadającej kilka łazienek wyposażonych w szynę ścienną poziomą, wszystkie elementy na niej można dowolnie w każdej chwili wymieniać między pomieszczeniami, tak aby znalazły się tam gdzie będą najlepiej wykorzystane.